تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی


تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز سه شنبه بیست و سوم مهر ماه تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه نماینده شرکت مهندسین مشاور طرف قرارداد برای تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان در جلسه حضور یافت و در مورد نحوه برخورد شرکت با موضوع  و مراحل طی شده توضیحاتی ارائه کرد. وی مراحل جمع آوری داده ها را به صورت اسنادی، آماری و پیمایشی،بر شمرد تا در مرحله پیمایش به جمع آوری نظر نخبگان بپردازد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی
در این جلسه با همکاری اعضا یک فرم نظرسنجی تکمیل و نظرات آنان در اختیار شرکت یاد شده قرار گیرد .
گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در جلسه آتی خود به بررسی پیشنهادهای اعضای گروه پیرامون فرم ارسالی از شرکت مهندسین مشاور با موضوع تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان خواهد پرداخت.
گزارش حاکی است در ادامه مقرر شد هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسه مشترک و طرح مسائل معماری با  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.
این گروه تخصصی همچنین نماینده خود را برای شرکت در جلسات شورای مشورتی همایش ملی میراث معماری کرانه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و شهرهای فردا تعیین و معرفی کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات