طرح تاسیس دفاتر استانی برای شبکه نوآوری صنعت ساختمان

طرح تاسیس دفاتر استانی برای شبکه نوآوری صنعت ساختمان


طرح تاسیس دفاتر استانی برای شبکه نوآوری صنعت ساختمان

بررسی شبکه نوآوری صنعت ساختمان جهت رونمایی نهایی با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت مجری طرح در نشستی در محل شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این ارتباط علاوه بر بررسی نحوه گردش کار در این شبکه و ارتباطات بین ذینفعان صنعت ساختمان با یکدیگر، نحوه ورود افراد نوآور به شبکه مورد بررسی قرار گرفت.
چگونگی تکمیل و عرضه نوآوری ها در این زمینه و نحوه تشکیل دفتر کار مجازی در شبکه از دیگر محورهای دستور کار این نشست بود.
اعضای جلسه همچنین درباره تدوین نظامنامه شبکه نوآوری صنعت ساختمان و نشان تعالی ساختمان های سبز مذاکره کردند.
در این نظام نامه، تاسیس دفاتر استانی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای شبکه نوآوری صنعت ساختمان پیش بینی شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات