شماره جدید ماهنامه دانش نما با موضوع نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

شماره جدید ماهنامه دانش نما با موضوع نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهانشماره جدید ماهنامه دانش نما  با موضوع نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نظارت بر اجرای صحیح و دقیق ساختمان‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که حدود ۴۰ درصد از درآمد ملی کشور در بخش ساختمان هزینه می شود و طول عمر ساختمان ها برای صیانت از سرمایه‌های ملی کاملاً ضروری است. از سوی دیگر تامین و حفظ سلامت بهره برداران ساختمان ها بسیار مهم است و باید محکم و ایمن ساخته شوند تا در مقابل حوادث ایستا و پایدار باقی بمانند.
مهندس کوپایی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و مدیر مسئول ماهنامه "دانش نما" در سرمقاله خود با اظهار این مطلب،  به بررسی چالش های حقوقی ارجاع نظارت پرداخته و در نتیجه گیری به عنوان یک پیشنهاد اظهار داشته است: در صورتی که نرم افزار های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بتوانند برای هر پروژه ساختمانی وابسته به وسعت و اهمیت آن، تعدادی از مهندسان ناظر واجد شرایط را برای انتخاب، به مالک و کارفرما معرفی کنند اما روابط مالی بین آنها ، از طریق سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها متناسب با میزان پیشرفت کار و عملکرد مهندسین ناظر مدیریت شود، می‌تواند تا حد زیادی منتقدین این روش را قانع نماید و مشکل برای همیشه برطرف شود .
ماهنامه دانش نما در این شماره همچنین به بررسی برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان در استان اصفهان پرداخته است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات