برگزاری دوره آموزش تربیت مدرس انرژی با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و شورای مرکزی در ماه آبان

برگزاری دوره آموزش تربیت مدرس انرژی با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و شورای مرکزی در ماه آبان


برگزاری دوره آموزش تربیت مدرس انرژی  با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و شورای مرکزی در ماه آبان

کمیسیون انرژی شورای مرکزی روز ۲۲ مهرماه تشکیل جلسه داد و ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را بررسی کرد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این نشست، ویرایش جدید مبحث ۱۹ که از سوی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی اعاده شده است ، مورد بررسی قرار گرفت.
در ویرایش جدید ۴ روش شامل: تجویزی، موازنه انرژی، نیاز انرژی و کارایی انرژی عنوان شده است.
ویرایش جدید این امکان را فراهم می آورد تا به راحتی بتوان ساختمان‌ها را از نظر رعایت مبحث ۱۹ انرژی رتبه بندی کرد. این توانمندی ها به ترتیب شامل رتبه EC  به عنوان رتبه مبنا است و رتبه های بعدی باعنوانهای EC پلاس و ECدو پلاس  نامگذاری شده اند که بسته به میزان و نحو ه عایق بندی ساختمان و استفاده از انرژی های تجدید پذیر می باشد. به گفته رئیس کمیسیون انرژی در این نشست ابتدا کلیات ویرایش مبحث ۱۹ شامل آسایش حرارتی، لحاظ کردن صرفه اقتصادی و رعایت استانداردهای مربوط به انرژی نهفته مورد بررسی قرار گرفت.
سپس اعضای کمیسیون وارد جزئیات و بررسی متن مبحث ۱۹ شدند همچنین اخذ نقطه نظرات استانها و جمع بندی آنها و استفاده از دیدگاه های کارشناسان رشته های برق، مکانیک، عمران و معماری در زمینه های یادشده، از دیگر محورهای  مذاکره در این جلسه بود.
به گفته مهندس طاهری اصل بر اساس مذاکرات این نشست، اولین دوره جدید تربیت مدرس انرژی با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و یک موسسه بین المللی معتبر در ماه آبان در تهران آغاز می شود این دوره که سه مرحله دارد شامل یک مرحله الکترونیکی و دو مرحله حضوری است که مرحله اول حضوری با اساتید معتبر داخلی و مرحله دوم حضوری را یک موسسه بین المللی اجرای آن را عهده دار خواهد بود.
در این دوره حدود ۲۰۰ نفر مهندسان رشته های مختلف که سال گذشته در پاسخ یک فراخوان آمادگی خود را اعلام کرده‌اند، شرکت میکنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات