تقدیرمعاونت وزیر نیرودرامور برق و انرژی ازعملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدش...

تقدیرمعاونت وزیر نیرودرامور برق و انرژی ازعملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدش...

همایون حائری معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی با ارسال نامه ای به شرکت مدیریت تولید برق دماوند از تلاش مسئولانه  و کوشش و همدلی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در تابستان 1398 که منجر به حفظ آمادگی کامل و تامین نیاز شبکه سراسری برق کشور در فصل پرمصرف سال گردیده است تقدیر و تشکر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات