در سال رونق تولید محقق شد : عبور از مرز تولید 7 میلیون مگاوات ساعت در شش ماهه او...

در سال رونق تولید محقق شد : عبور از مرز تولید 7 میلیون مگاوات ساعت در شش ماهه او...

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با حفظ آمادگی کامل واحدها و پایداری تولید خود موفق به تولید  7.842.633 مگوات ساعت انرژی در شش ماهه اول سال گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات