اعلام آمادگي خيرين استان اصفهان براي حفاظت از محيط زيست

اعلام آمادگي خيرين استان اصفهان براي حفاظت از محيط زيست


تعدادي از خيرين استان اصفهان در نشست مشترك با مديركل حفاظت محيط زييست استان اصفهان آمادگي خود را براي مشاركت در حفاظت محيط زيست اعلام كردند.

به گزارش «پارما» ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در نشست مشترك با اعضاي هيات مديره انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) "حاميان بيماران كليوي و قلبي" با بيان اينكه استان اصفهان يكي از استان هاي صنعتي كشور است به توسعه ناپايدار گذشته در اين استان اشاره كرد و افزود: نمونه بازر اين توسعه ناپايدار، استقرار صنايع متعدد در بخش كوچكي از مركز استان و در  شعاع 50 كيلومتري كلانشهر اصفهان است.

وي با تعريف و تبيين مباني توسعه پايدار گفت:  فعاليتي همسو با محيط زيست است كه  ضمن توجيه اقتصادي، برهم زننده نظم جتماعي نبوده و علاوه بر عدم تخريب محيط زيست، حفظ حقوق نسل هاي آينده را نيز حفظ كند.

حشمتي با تاكيد بر اهميت و ارزش هاي چهارگانه محيط زيست شامل: توجيهات منفعت طلبانه، توجيهات بوم شناختي، توجيهات اخلاقي و زيبا شناختي اظهار داشت: هر يك از اين چهار ارزش به تنهايي كافي است تا افراد جامعه براي حفاظت محيط زيست تمامي تلاش خود را به كار برند.

وي با اشاره به تاريخ، هنر و تمدن استان اصفهان اظهار داشت: اين استان با توجه به اينكه در بسياري از بخش ها توسعه يافته به شمار مي آيد، ليكن در بخش محيط زيست نيازمند اقدام هاي بنياديني است كه تاكنون به آن توجه نشده است.

حشمتي با اشاره به راهبرد اداره كل حفاظت محيط زيست استان در زمينه مسئوليت اجتماعي اظهار داشت: اصفهان در صورتي به شاخص هاي مطلوب زيست محيطي دست مي يابد كه همه آحاد و افراد جامعه به خصوص فعالان اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مجموعه تاثيرگذاران جامعه در ايفاي مسئوليت اجتماعي خود نسبت به محيط زيست نقش آفرين باشند و ضمن شناسايي وظايف خود در اين خصوص با محيط زيست استان همراهي كنند.

وي پيگيري اخذ اعتبارات ملي براي دستگاه هاي فرا بخش محيط زيست،ايجاد حس مسئوليت اجتماعي در بين تصميم گيران و تسهيل در ارائه خدمات محيط زيستي به مراجعين را، علي رغم كمبود امكانات اين اداره كل، از مهمترين فعاليت ها و اقدام هاي اين دستگاه طي شش ماهه گذشته عنوان كرد.

در پايان اين نشست، احمد فاميل دردشتي رئيس هيئت مديره مجمع خيرين سلامت استان اصفهان و مديرعامل خيريه حضرت ابوالفضل(ع) ضمن جمع بندي مباحث، آمادگي اعضاي مجمع خيرين سلامت و انجمن متبوع خود را براي فعاليت و مشاركت در حفاظت از محيط زيست اعلام كرد.

در اين نشست تعداي از رؤساي ستادي اداره كل حفاظت محيط زيست استان حضور داشتند و گزارشي از وضعيت كيفي هواي اصفهان به صورت مقايسه اي نيز نسبت به سال گذشته از سوي رئيس اداره آزمايشگاههاي حفاظت محيط زيست استان به حاضران ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات