فعال سازي ميز خدمت حفاظت محيط زيست در سطح شهرستان هاي استان اصفهان

فعال سازي ميز خدمت حفاظت محيط زيست در سطح شهرستان هاي استان اصفهان

نخستين نشست تخصصي ويژه فعال سازي ميز خدمت در ادارت تابعه حفاظت محيط زيست استان اصفهان با حضور رؤساي اين ادارات و مجموعه كارشناسان محيط زيست انساني مستقر در شهرستان ها ي استان تشكيل شد.

به گزارش«پارما» در اجراي مصوبات كشوري و شوراي برنامه ريزي استان با موضوع پاسخگويي سريع به استعلام هاي دريافتي و تسريع در ارائه خدمات كارشناسي در حوزه معاونت فني محيط زيست استان، نخستين نشست تخصصي اين معاونت عصر روز گذشته با حضور ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان، مهدي رياحي سرپرست معاونت فني اين اداره كل، رؤسا و كارشناسان مرتبط ستادي و بيست و چهار اداره و واحد مستقر در شهرستانها در تالار محيط بان حفاظت محيط زيست استان برگزارشد.

در اين نشست، سياست هاي نوين اداره كل در پاسخگويي به استعلام ها، پايش و نظارت بر واحدهاي توليدي و خدماتي استان و نحوه ارائه راهكارهاي سريع در جهت پاسخگويي به مراجعان از سوي  ايرج حشمتي براي كارشناسان اين حوزه تشريح شد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان با اشاره به ضرورت فعال سازي ميز خدمت در ادارات تابعه همانند اداره كل، بر پاسخگويي شفاف و مطلوب به ارباب رجوع و اولويت داشتن پايش و نظارت بر استعلام ها تاكيد كرد وافزود: اين اداره كل براي تحقق شعار رونق توليد در جهت خدمت رساني به مردم، همه تلاش خود را خواهد كرد و سعي ما بر اين است كه علي رغم كمبود شديد امكانات اعم از نيروي انساني و اعتبارات در اين مسير بتوانيم با امكانات حداقلي موجود؛ ضمن رعايت مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست كشور، رضايت حداكثري مراجعين را نيز فراهم كنيم.

در پايان اين نشست كه به صورت پرسش و پاسخ برگزارشد و بيش از سه ساعت به طول انجاميد، مباحث مختلف محيط زيست انساني توسط مديركل، سرپرست معاونت فني حفاظت محيط زيست استان و برخي از رؤسا و كارشناسان مسئول اداره كل مطرح و به ابهامات و پرسش هاي مورد نظر رؤسا و كارشناسان محيط زيست انساني شهرستان هاي استان به صورت مبسوط پاسخ داده شد.

مقرر شد اين نشست كاربردي براي به روز رساني روش هاي كارآمد در بهبود پاسخگويي به مراجعان در حوزه محيط زيست انساني استان در فواصل شش ماهه برگزار شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات