ضوابط و روش های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد

ضوابط و روش های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های ذیربط نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و روش های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها اقدام کند.

سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه صنعت و معدن نیز ضمن تدوین ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و کسب نظرات دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط فوق را برای تصویب در مراجع ذیصلاح از جمله شورای عالی حفاظت محیط زیست تهیه که پس از انجام مراحل قانونی و لازم در این شورا لازم الاجرا خواهد بود.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها افزود: حمایت از صنایع و واحدهای بازیافتی، توجه به مسئولیت های تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهایی که منجر به تولید پسماند می¬شوند، ارائه تسهیلات به واحدهای مدیریت کننده پسماندها و الزامات محیط زیستی و جبران خسارت وارده به محیط زیست ناشی از عدم رعایت الزامات قانونی در این ضوابط پیش بینی شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات