تسهیل در صدور مجوز برپایی ایستگاه های صلواتی دهه پایانی ماه صفر در ...

تسهیل در صدور مجوز برپایی ایستگاه های صلواتی دهه پایانی ماه صفر در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات