نام گذاری خیابانی به اسم خراسان در ماترا یک حرکت ماندگار در تاریخ است

نام گذاری خیابانی به اسم خراسان در ماترا یک حرکت ماندگار در تاریخ است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات