مطالبات کانون بازنشستگان شهرداری گرگان بررسی شد

مطالبات کانون بازنشستگان شهرداری گرگان بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات