سه شنبه - 1398/07/23

سه شنبه - 1398/07/23


برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور سرپرست اداره کل نظام تامین و تجاری سازمان فناوری وزارت نفت، شهرام شمس، رئیس هیات مدیره انجمن آقای مهندس اختراعی، دبیر انجمن آقای مهندس ذوالرحمی و عضو هیات مدیره انجمن آقای مهندس عباس جهانی  در دبیرخانه انجمن ستصا در حال برگزاری می باشد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات