موسوم به فیداک با عنوان صنعتی سازی و انتقال فناوری: مسائل و چشم انداز های آفریقای جنوبی

موسوم به فیداک با عنوان صنعتی سازی و انتقال فناوری: مسائل و چشم انداز های آفریقای جنوبی


عطف به نامه پیوست شماره 8590/43/ص مورخ 1398/07/16 اتاق بازرگانی ایران در خصوص بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی داکار موسوم به فیداک با عنوان صنعتی سازی و انتقال فناوری: مسائل و چشم انداز های آفریقای جنوبی، در فاصله زمانی 14آذر ماه الی 1 دیماه 98 در کشور سنگال برگزار می گردد.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  www.cices.sn مراجعه نمایند.
لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات