23 دیماه سال جاری  – مرکز همایش های صداو سیما

23 دیماه سال جاری – مرکز همایش های صداو سیما


بدینوسیله به استحضار میرساند " دومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) "در مورخ 23 دیماه  سال جاری در  مرکز همایش های صدا و سیما توسط موسسه مطالعات خلیج فارس برگزار خواهد شد این رویداد فرصت بسیار ارزشمندی را برای صاحبان صنایع فراهم می آورد تا به صورت گسترده با فعالان ، کارشناسان و مدیران ارشد حوزه کاری خود ارتباط برقرار کنند.
لذا با توجه به اهمیت برگزاری جشنواره  مذکور، خواهشمند است شرکتهای عضو انجمن در صورت تمایل حداکثر تا پایان وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 1398/07/30  نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات