پایان تعمیرات واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین/ اتصال دوباره 250 مگاوات به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

پایان تعمیرات واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین/ اتصال دوباره 250 مگاوات به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات