آغاز نخستين دوره تعالي سازماني سازمان قطارشهري اصفهان

آغاز نخستين دوره تعالي سازماني سازمان قطارشهري اصفهان

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان گفت: نخستين دوره تعالي سازماني سازمان با ارزيابي اين سازمان بر اساس 9 معيار آغاز شد.

محمدرضا بنكدار در گفت و گو با خبرنگار ايمنا با اشاره به حضور ارزيابان جايزه ملي تعالي سازماني و شهرداري اصفهان در سازمان اظهار كرد: در اين ارزيابي، بر اساس 9 معيار طي سه روز پياپي مورد پايش قرار خواهيم گرفت.

شهرداري اصفهان در اسفند 1397 به عنوان نخستين شهرداري كشور، تقديرنامه شانزدهمين همايش جايزه ملي تعالي سازماني را دريافت كرد؛ اين نخستين شهرداري كشور است كه در جايزه ملي تعالي سازماني شركت كرده و با هدف افزايش بهره‌وري و اثربخشي سازماني، خود را در معرض ارزيابي قرار داده است.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان تصريح كرد: اصفهان به عنوان يكي از كلان‌شهرهاي پيشرو در اين بخش حركت‌هاي جدي و زيربنايي را دنبال كرده و پس از تجربه چندين برنامه راهبردي، در برنامه اصفهان 1400 يكي از اهداف چهارگانه اصلي خود را افزايش بهره‌وري در مديريت منابع و سرمايه هاي انساني قرار داده است؛ همچنين اهتمام در به كارگيري نظام‌هاي نوين مديريتي ذيل برنامه تحول شهرداري داشته و پروژه استقرار مدل تعالي سازماني(EFQM) را مد نظر قرار داده است.

وي با بيان اينكه تعالي سازمان قطار شهري اصفهان از اولويت‌هاي اصلي اين سازمان قلمداد مي‌شود، گفت: براساس الگوي ايراني مدل EFQM به عنوان معروف ترين مدل تعالي مورد استفاده طي 16 سال گذشته در ايران مورد توجه قرار گرفته و شهرداري اصفهان توانست پس از بررسي ارزياب‌ها تقديرنامه شانزدهمين همايش جايزه ملي تعالي سازماني را دريافت كند.

بنكدار ادامه داد: پس از اين موضوع، قرار است در سه روز با حضور ارزيابان در محل سازمان و پروژه‌هاي قطارشهري اصفهان، وضعيت تعالي سازمان در مسير تعالي، مورد ارزيابي قرار گيرد و در اين زمينه نقاط قوت و نواحي بهبود، به طور موثر شناسايي شده و ارتقا يابد.

وي خاطرنشان كرد: پيش از اين نيز بكارگيري بهترين شيوه‌ها، مهارت‌ها و تكنيك‌هاي مديريت پروژه ها از طريق مدل بلوغ مديريت پروژه هاي سازماني(OPM3) مورد ارزيابي قرار گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات