چه عواملی بر کیفیت بتن آماده موثر است؟

به گزارش اخبار ساختمان، اداره استاندارد و استانداردهای بین‌المللی معیارهای مختلفی برای سنجش کیفیت بتن در نظر گرفته‌اند و بر اساس این معیارها می‌توان یک بتن را مورد بررسی قرار داد. اگرچه این معیارها صرفا آنالیزهای عددی هستند، اما می‌توان با توجه به آنها درصد مواد اولیه و شرایط تولید بتن را تغییر داد و به‌طورکلی کیفیت بتن را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین با توجه به اینکه استحکام اولیه بتن تحت تاثیر انتخاب این مواد اولیه است، می‌توان ادعا کرد که با تغییر مقدار آنها، کیفیت بتن را نیز بهبود بخشید. این انجمن در زمینه بررسی کیفیت بتن آماده نیز ۶ پارامتر اصلی معرفی کرده است که مهندسین سازه و ساختمان باید با توجه به آنها بتن مورد نظر را مورد بررسی قرار دهند. این آزمون به صورت فیزیکی انجام می‌شود و باید تعداد دانه ماسه سنگ در حجم بتن قبلا محاسبه شده باشد. این آزمون برای بررسی میزان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات