معاون کمیته امداداستان کرمانشاه خبر داد: کمک ۱.۳میلیاردی به اجاره مسکن مددجویان

رحمتی پور عنوان کرد: در این مدت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای کمک به تامین اجاره مسکن مددجویان کرمانشاهی اختصاص یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات