ملاقات عمومی شهروندان با اعضای شورای شهر برگزار شد

ملاقات عمومی شهروندان با اعضای شورای شهر برگزار شد

جلسه ملاقات عمومی شهروندان با عبدالزهرا سنواتی ،فتح الله حاجتی،محمدجعفر فلسفی و سیدناصر موسوی اعضای شورای شهر اهوازروز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸ از ساعت ۱۰صبح تا ۱۳برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات