جلسه مشترك فیمابین كسبه خیابان امام، شهرداری و شورای شهر سمنان

جلسه مشترك فیمابین كسبه خیابان امام، شهرداری و شورای شهر سمنان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات