حجم سد زاینده‌رود ۲۷۸ میلیون مترمکعب کاهش یافت

حجم سد زاینده‌رود ۲۷۸ میلیون مترمکعب کاهش یافت

حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود در سال جاری به نسبت سال گذشته، ۲۷۸ میلیون متر مکعب کاهش یافت.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود تا پایان هفته گذشته در حالی به ۷۶۲ میلیون متر مکعب رسید که در مدت مشابه پارسال این مقدار یک میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان در انتهای هفته گذشته در مقایسه با زمان مشابه پارسال یک درصد کاهش داشت.

حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان در هفته گذشته به ۶۱۴ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با زمان مشابه پارسال که ۶۲۳ میلیون مترمکعب بوده، با یک درصد کاهش مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود تا پایان هفته گذشته در حالی به ۷۶۲ میلیون مترمکعب رسید که در مدت مشابه پارسال این مقدار یک میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس، حجم آب ورودی به سد زاینده رود ۲۷ درصد کاهش یافته است.

همچنین در زمان کنونی ۴۲ درصد از مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از آب پر شده است.

آب موجود در مخزن سد گلپایگان دیگر سد مهم استان اصفهان در مقایسه با زمان مشابه پارسال هفت میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

سدهای زاینده رود، گلپایگان، حنا و خمیران سدهای تامین کننده آب مورد نیاز در استان اصفهان هستند.

 

 

    نظرات