اطلاعیه برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتا ...

اطلاعیه برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتا ...

بسمه تعالی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ " را در 98/8/25، با همکاری اساتید برجسته و متخصصین صنعت برق برگزار نماید.
شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱
سرفصل های دوره
 1. بررسی آزمایشات معمول ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ
 2. بررسی انواع كلاس دقت CT, PT/CVT
 3. بررسی مدار معادل ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان
 4. بررسی یك نمونه CT , PT/CVT
 5. تفاوت كاربرد ترانسفورماتورهای اندازه گیری و حفاطتی
 6. شناخت ساختمان داخلی ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان
 7. محاسبه خطای یك نمونه CT, PT/CVT
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  منبع خبر

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات