اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزار  DIgS ...

اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزار  DIgS ...

بسمه تعالی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره آموزش کاربردی نرم افزار DIgSILENT PowerFactory " را در 98/8/18، با همکاری اساتید برجسته و متخصصین صنعت برق برگزار نماید.
شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱
سرفصل های دوره
 1. معرفي کلیات، قابلیت ها وکاربردهاي نرم افزار
 2. و نحوه تعریف پروژه Data Manager 7 معرفي اجمالي منوها، معرفي
 3. قابلیتهاي گرافیکي و نحوه مدلسازي اجزاي اصلي سیستم قدرت در شرایط فعلی و آینده
 4. نحوه ورود اطلاعات، چک کردن آنها و معرفي امکانات جداول داده ها
 5. امکانات محاسباتي پخش بار و مطالعه نتایج به صورتهاي گرافیکي، متن و جدول
 6. نحوه مطالعه حالات مختلف شبکه و تنظیمات محاسبات
 7. نحوه انجام محاسبات اتصال کوتاه و مطالعه نتایج به صورتهاي گرافیکي، متن و جدول
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  منبع خبر

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات