اولین دوره مسابقات فنی بهره برداری شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل برگزار شد

اولین دوره مسابقات فنی بهره برداری شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

      نظرات