مدیریت و ارزیابی ریسک خطر در تخریب ساختمان‌های شهری

مدیریت و ارزیابی ریسک خطر در تخریب ساختمان‌های شهری

مدیریت و ارزیابی ریسک خطر در تخریب ساختمان‌های شهری در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

تخریب ساختمان‌‌ها به عنوان اولین مرحله از ساخت‌‌و‌‌ساز اثرات متعددی بر محیط شهری و شهروندان می‌‌گذارد، از این رو از اهمیت فراوانی برخوردار است. تخریب ساختمان می‌‌تواند باعث آسیب به افراد و دارایی‌‌های عمومی‌و خصوصی شود و سلامت افراد مرتبط با پروژه را به مخاطره بیندازد و به محیط پیرامونی و همسایگان آسیب برساند. با توجه به این مهم در این پژوهش به بررسی ریسک‌‌های مربوط به ایمنی تخریب ساختمان‌‌ها پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا با مرور مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و نظرات کارشناسان و خبرگان این حوزه مهم‌ترین ریسک‌‌های مربوط به ایمنی تخریب و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شد. در ادامه پرسشنامه‌‌ای تدوین و با مراجعه حضوری به دفاتر مهندسین ساختمانی و مصاحبه با مهندسین تعداد 15 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد،ریسک های مربوط به انتخاب روش های تخریب نامناسب، تخریب غیر اصولی و بدون توجه به ضوابط ایمنی، ارتباطات ناصحیح و عدم هماهنگی بین عوامل، عدم اجرای مقررات ایمنی در کارگاه، نداشتن دید کافی اپراتور و عدم مهارت وی، توالی ناصحیح اقدامات، عدم رعایت فاصله ی ایمنی تجهیزات از کابل برق و ایجاد آلودگی صوتی فراتر از حد استاندارد به عنوان مهم ترین ریسک های ایمنی در عملیات تخریب ساختمان شناسایی شدند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد، مسئولین امر توجه ویژه به این ریسک ها نمایند و ضمن شناسایی عوامل مهم در بروز این ریسک ها و بکار گیری اقدامات اصلاحی سعی در به حداقل رساندن آسیب های ناشی از این ریسک ها داشته‌باشند.

کلمات کلیدی: تخریب ساختمان، ایمنی تخریب، سقوط از ارتفاع، ریزش آوار.

---

ارائه دهنده: آقای مهندس علیرضا محبی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات