فعال سازی میز خدمت حفاظت محیط زیست در سطح شهرستان های استان اصفهان

فعال سازی میز خدمت حفاظت محیط زیست در سطح شهرستان های استان اصفهان

به گزارش«پارما» در اجرای مصوبات کشوری و شورای برنامه ریزی استان با موضوع پاسخگویی سریع به استعلام های دریافتی و تسریع در ارائه خدمات کارشناسی در حوزه معاونت فنی محیط زیست استان، نخستین نشست تخصصی این معاونت عصر روز گذشته با حضور ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مهدی ریاحی سرپرست معاونت فنی این اداره کل، روسا و کارشناسان مرتبط ستادی و بیست و چهار اداره و واحد مستقر در شهرستانها در تالار محیط بان حفاظت محیط زیست استان برگزارشد.
در این نشست، سیاست های نوین اداره کل در پاسخگویی به استعلام ها، پایش و نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی استان و نحوه ارائه راهکارهای سریع در جهت پاسخگویی به مراجعان از سوی  ایرج حشمتی برای کارشناسان این حوزه تشریح شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به ضرورت فعال سازی میز خدمت در ادارات تابعه همانند اداره کل، بر پاسخگویی شفاف و مطلوب به ارباب رجوع و اولویت داشتن پایش و نظارت بر استعلام ها تاکید کرد وافزود: این اداره کل برای تحقق شعار رونق تولید در جهت خدمت رسانی به مردم، همه تلاش خود را خواهد کرد و سعی ما بر این است که علی رغم کمبود شدید امکانات اعم از نیروی انسانی و اعتبارات در این مسیر بتوانیم با امکانات حداقلی موجود؛ ضمن رعایت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست کشور، رضایت حداکثری مراجعین را نیز فراهم کنیم.
در پایان این نشست که به صورت پرسش و پاسخ برگزارشد و بیش از سه ساعت به طول انجامید، مباحث مختلف محیط زیست انسانی توسط مدیرکل، سرپرست معاونت فنی حفاظت محیط زیست استان و برخی از روسا و کارشناسان مسئول اداره کل مطرح و به ابهامات و پرسش های مورد نظر روسا و کارشناسان محیط زیست انسانی شهرستان های استان به صورت مبسوط پاسخ داده شد.
مقرر شد این نشست کاربردی برای به روز رسانی روش های کارآمد در بهبود پاسخگویی به مراجعان در حوزه محیط زیست انسانی استان در فواصل شش ماهه برگزار شود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات