جلسه بررسی مسائل پروژه های آبرسانی به کرمان

جلسه ای در خصوص بررسی مسائل پروژه های آبرسانی به شهر کرمان و روستاهای استان با حضور دکتر عدل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، روز چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه جلسه ای پیرامون بررسی مسائل پروژه های آبرسانی به شهر کرمان و روستاهای استان کرمان تشکیل شد.

با توجه به ماهیت موضوع،  دکتر عدل معاون تولیدی و زیربنائی سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فدائی استاندار کرمان و دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مهندس رشیدی مدیرعامل آب منطقه ای کرمان و مهندس طاهری مدیرعامل شرکت آبفا و سرپرست آبفار کرمان از شرکت کنندگان در این نشست بودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات