حضور مسئولین استان در جلسه سازگاری با کم آبی وزارت نیرو

در جلسه سازگاری کم آبی تخصصی وزارت نیرو که روز چهارشنبه 24 مهرماه برگزار شد استاندار کرمان به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، روز چهارشنبه 24 مهرماه در تهران جلسه ای با عنوان سازگاری با کم آبی تخصصی وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه که دکتر زهرایی دبیر سازگاری با کم آبی کشور، دکتر فدائی استاندار کرمان، دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و مهندس امیری معاون طرح و توسعه آب منطقه ای کرمان حضور داشتند در خصوص بحران کم آبی در کشور و استان کرمان بحث و گفتگو شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای كرمان

شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات