نسبت زیرساخت‌ها به جمعیت و تقاضا باید دگرگون شود

نسبت زیرساخت‌ها به جمعیت و تقاضا باید دگرگون شود

وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بازگشت زائران اربعین و استفاده از ظرفیت ناوگان حمل و نقل دیگر استان‌ها برای بازگشت زائران، مردم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند. وی افزود: باتوجه به موج بازگشت زوار اربعین ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه کردیم و از مردم تقاضا می‌شود از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند. اسلامی بیان کرد: باتوجه به اینکه این همایش هرسال پر شور‌تر برگزار می‌شود باید توسعه زیر ساخت‌ها در این مسیرها انجام شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به حجم بازگشت زائران اربعین و استفاده از ظرفیت ناوگان حمل و نقل دیگر استان‌ها برای بازگشت زائران، مردم از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند. اسلامی افزود: باتوجه به اینکه این همایش هرسال پر شور‌تر برگزار می‌شود باید توسعه زیر ساخت‌ها در این مسیرها انجام شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات