استفاده از منابع غیر دولتی برای ساماندهی وضعیت کشف رود

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی در شرایط فعلی، بودجه ی پروژه های مهم از جمله کشف رود نباید در انتظار تامین از محل منابع دولتی باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در جریان بازدید میدانی از وضعیت کشف رود، اظهارکرد: چند سال گذشته کارگروهی برای حل مشکلات کشف رود و مشکلات زیست محیطی این رود ایجاد شد، با این وجود وضعیت کشف رود در حال حاضر قابل قبول نیست. وی ادامه داد: پس از ارسال گزارشاتی توسط خبرنگاران اقدامات جدی نظیر احداث تصفیه خانه صورت گرفته است اما این تصفیه خانه ها فقط بخشی از آب کشف رود را تصفیه می کند که این اقدامات کافی نیست. وی ادامه داد: جلساتی چند ساعته و بازدید میدانی از کشف رود در این خصوص با مدیران مربوطه داشتیم تا وضعیت آب کشف رود دقیق بررسی شود اما اقدامات گسترده تری باید در سطح ملی و استانی صورت گیرد. استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در این بازدید میدانی حدود 60 کیلومتر با مدیران استانی مسیر کشف رود را بازدید می کنیم، گفت: امیدواریم در این خصوص به جمع بندی برسیم و نتیجه را به استحضار مردم برسانیم. رزم حسینی در خصوص تخصیص اعتبار دولتی به پروژه های مهم از جمله کشف رود، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی در شرایط فعلی، بودجه ی پروژه های مهم از جمله کشف رود نباید در انتظار تامین از محل منابع دولتی باشد. وی با اشاره به اینکه باید برای ساماندهی مشکلات کشف رود از منابع غیردولتی استفاده کنیم، افزود: برخی از تصفیه خانه‌ها اقتصادی است و سرمایه‌گذار ازمحل تصفیه آب استفاده بهینه می کند البته اقداماتی نیز در طرح ساماندهی کشف رود درنظر گرفته شده اما متاسفانه یا خوب اجرا نشده یا با کندی روبرو است.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات