برگزاری نشست مشترک ادارات بنیاد مسکن، ثبت اسناد، منابع طبیعی در خصوص هماهنگی و تسهیل در صدور اسناد مالکیت روستایی استان

برگزاری نشست مشترک ادارات بنیاد مسکن، ثبت اسناد، منابع طبیعی در خصوص هماهنگی و تسهیل در صدور اسناد مالکیت روستایی استان


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، نشست مشترک ادارات بنیاد مسکن، ثبت اسنادو منابع طبیعی با حضور آقایان: بلدی مدیر کل بنیاد مسکن ، سلامتی مدیر کل ثبت اسناد و املاک , سجادی مدیر کل منابع طبیعی , معاونین  وکارشناسان ذیربط در سالن جلسات بنیاد مسکن به منظور هماهنگی بیشتر در صدور اسناد و مالکیت روستایی و پیگیری مسائل فیمابین تشکیل گردید.
ابتدا مهندس بلدی مدیر کل بنیاد مسکن ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه با ارائه گزارش کاملی در خصوص تملک زمین و واگذاری آن به روستائیان عزیز اظهار داشت: تملک و واگذاری اراضی روستایی و صدور اسناد مالکیت زمینهای تملکی از جمله مواردی است که هرچند مسائل و مشکلاتی به همراه دارد، اما با تعامل میان دستگاه‌ها این مشکلات قابل حل است.
مدیرکل بنیاد مسکن ادامه داد: صدور اسناد مالکیت زمینهای تملک شده در روستاها توسط بنیاد مسکن یکی از موارد بسیار مهم می باشد که درخواست داریم این امر با تسریع انجام گیرد.
ایشان در مورد وضع فعلی طرح های هادی , ضوابط و مقررات و موانع قانونی و نیز مسائل پیش روی تصویب و بازنگری طرح های هادی روستایی توضیحاتی ارائه نمود.
در ادامه آقایان سلامتی مدیرکل ثبت اسناد و املاک و سجادی مدیرکل منابع طبیعی استان برگزاری این جلسات را جهت تعامل بیشتر و تسریع در صدور اسناد مالکیت بسیار موثر دانستند و بر همکاری های بیشتر تأکید نمودند.
لازم به ذکر است هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات صدور اسناد مالکیت روستایی , صدور اسناد مالکیت زمینهای تملکی بنیاد در روستاها و هماهنگی بیشتر میان سه دستگاه اجرایی برای رفع موانع احتمالی در امر خدمات رسانی در روستاها می باشد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات