وزيرراه و شهرسازي در بدو ورود به فرودگاه شهداي ايلام: از تمام ظرفيتهاي موجود براي تردد زائرين اربعين در مسير بازگشت از م...

وزيرراه و شهرسازي در بدو ورود به فرودگاه شهداي ايلام: از تمام ظرفيتهاي موجود براي تردد زائرين اربعين در مسير بازگشت از م...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات