مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه ستاد اربعین استان عنوان کرد: کارهای بزرگی از سال گذشته ...

مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه ستاد اربعین استان عنوان کرد: کارهای بزرگی از سال گذشته ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات