ضوابط  و روش هاي مديريت پسماندهاي صنعتي و معدني تدوين شد

ضوابط و روش هاي مديريت پسماندهاي صنعتي و معدني تدوين شد

مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت: ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت پسماندهاي صنعتي و معدني تدوين شد .

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده افزود: بر اساس ماده 11 قانون مديريت پسماندها، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارتخانه هاي ذيربط نسبت به تهيه و تدوين ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها اقدام كند .

سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه صنعت و معدن نيز ضمن تدوين ضوابط مديريت پسماندهاي صنعتي و معدني و كسب نظرات دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملي استاندارد، سازمان برنامه و بودجه كشور، ضوابط فوق را براي تصويب در مراجع ذيصلاح از جمله شوراي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه كه پس از انجام مراحل قانوني و لازم در اين شورا لازم الاجرا خواهد بود .

وي گفت : حمايت از صنايع و واحدهاي بازيافتي، توجه به مسئوليت هاي توليد كنندگان و واردكنندگان كالاهايي كه منجر به توليد پسماند مي شوند، ارائه تسهيلات به واحدهاي مديريت كننده پسماندها و الزامات محيط زيستي و جبران خسارت وارده به محيط زيست ناشي از عدم رعايت الزامات قانوني در اين ضوابط پيش بيني شده است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات