رفع تصرف از بستر رودخانه آبدر در منطقه گلوزرداب شهرستان شهربابک

در ادامه رفع تصرفات از بستر رودخانه های شهرستان شهربابک، از بستر رودخانه آبدر در منطقه گلوزرداب، به مساحت 6/872 مترمربع رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، امور منابع آب شهرستان شهربابک در ادامه رفع تصرفات از بستر رودخانه های شهرستان،اقدام به رفع تصرف 8 مورد از تصرفات بستر رودخانه آبدر در منطقه گلوزرداب به مساحت 6/872 مترمربع نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات