ذیحساب اعتبارات تملک دارایی ها ی سرما یه ای شرکت آبفای شهری و روستایی...

در حکمی صادره از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ، حسین علی زارع زاده به عنوان ذیحساب اعتبارات تملک دارایی ها ی سرما یه ای شرکت آبفای شهری و روستایی استان یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : در بخشی از متن این حکم آمده است :

بنا به پیشنهاد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ، در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب و فاضلاب یزد ردیف پست سازمانی 26-123 منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمایید .

ضمناً انجام امور ذیحسابی اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای شرکت آب و فاضلاب روستایی مذکور نیز به عهده شما محول می گردد .

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست ، خواهانم .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان یزد

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات