احداث بيش از پنج هزار متر كابل خودنگهدار در شهرستان آرادان

در راستاي پروژه كاهش تلفات انجام شد؛

احداث بيش از پنج هزار متر كابل خودنگهدار در شهرستان آرادان

سرپرست مديريت توزيع برق شهرستان آرادان اعلام كرد: در راستاي پروژه كاهش تلفات انرژي الكتريكي در شش ماهه نخست امسال ، پنج هزار و 450 متر كابل خودنگهدار در اين شهرستان احداث گرديده است.

رحمان اشرفي با اشاره به اين كه در راستاي تامين برق متقاضيان و مشتركان جديد، سه هزار و 600 متر شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف هوائي و زميني در شش ماهه اول سال جاري احداث گرديده بيان داشت: به منظور پايداري خطوط برق رساني ، عمليات اصلاح و بهسازي هفت هزار و 320 متر شبكه توزيع برق ، صورت گرفته است.

وي با بيان اين كه 9 ايستگاه هوائي جديد توزيع با قدرت 600 كيلوولت آمپر براي تغذيه برق مشتركان نصب گرديده افزود: هم اينك ظرفيت ترانس هاي توزيع برق شهرستان، به 59 هزار و 885 كيلوولت آمپر بالغ گشته است.

وي بااعلام اين كه 98 پروژه عمراني برق رساني از آغاز سال تا زمان حاضر دراين شهرستان به انجام رسيده خاطرنشان كرد: به منظور اجراي اين تعداد پروژه ، مبلغ 10 ميليارد و 528 ميليون ريال هزينه صرف گرديده است.

اشرفي عنوان كرد: تاپايان آذرماه سال جاري، سه هزار و 300 متر شبكه فشار متوسط هوائي فيدر ده نمك بهينه سازي خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات