بازدید مهندس حق شناس معاون امور مسکن شهری و هیئت همراه از پروژه های مسکن شهری بنیاد مسکن قم

بازدید مهندس حق شناس معاون امور مسکن شهری و هیئت همراه از پروژه های مسکن شهری بنیاد مسکن قم


به گزارش روابط عمومى بنياد مســكن اســتان قم، مهندس حق شناس- معاون امور مســكن شهرى بنياد مسكن كشــور و هيئت همراه، بلدی مديركل , معاونين بنياد مسكن استان و رئیس اداره حراست  از پروژه 270 واحدى افق میدان جوان بازديد نمودند.
در ابتدا بلدی مدیرکل بنیاد مسکن گزارشــى از پروژه هاى در دســت اقدام و روند اجرايى آنها ارائه نمود. ایشان به بررسى وضعيت پروژه هاى مسكن شهری از جمله پروژه 270 واحدی افق , 120 واحدی زیتون 5 , تجاری مسکونی خیابان 19 دی و پروژه مسکن طرح اقدام ملی پرداخت و گفت:  در صورت تأمین نقدیندگی شاهد ییشرفت مطلوب, پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی خواهیم بود.
در پايان مهندس حق شــناس معاون امور مسکن شهری براى تســريع در روند اجرایی  پروژه ها و رفع مشكلات مواردی را ابیان نمود.
ایشان پيشرفت فيزيكى پروژه هاى استان را خوب ارزيابى نمود و از فعاليتهاى بنياد مسكن اســتان قدردانى كرد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات