مصاحبه ویدئویی

پاسخ آقای ربیعی سخنگوی دولت درخصوص انتقال آب دریای خزر به سمنان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات