از ابتدای سال جاری، 238 میلیون متر مکعب آب در استان صرفه جویی شده...

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای حاصل از اجرای طرح تعادل بخشی در استان، گفت: از ابتدای سال جاری با انسداد یک هزار و 61 چاه غیرمجاز، 29 میلیون مترمکعب آب در استان صرفه جویی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، حسین شمس زاده با بیان این مطلب اظهارکرد:  همچنین با جلوگیری از اضافه برداشت 21 حلقه چاه 6 میلیون مترمکعب از مصرف آب جلوگیری شده است.

وی با اشاره به هوشمندسازی برداشت آب چاه‌های کشاورزی، گفت: 204 میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب در بخش مدیریت و کنترل چاه ها با نصب کنتور هوشمند داشته ایم،که در سال جاری جمع حجم صرفه جویی شده به 238 میلیون مترمکعب رسیده است.

شمس زاده با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان در سال جاری، افزود: سال گذشته 19 درصد از  حجم سدها پر بوده که این رقم امسال به 49 درصد رسیده است.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: حجم آب سدها در سال گذشته  مقدار 244 میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال جاری به 770 میلیون متر مکعب رسیده که این آمار نشانگر افزایش 315 درصدی حجم آب سدها است.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص میزان بارندگی استان، ابراز کرد: مقدار بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی در استان صفر بوده است که سال گدشته در بازه زمانی مشابه 7 میلی متر بارندگی داشتیم.همچنین از ابتدای سال جاری  200 هکتار بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها صورت گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات