صرفه جویی 20 درصدی برداشت منابع آب زیر زمینی سبزوار

برای جلوگیری از برداشت های بی رویه از منابع آب های زیر زمینی 100درصد چاه های دارای پروانه کشاورزی شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی مجهز به شمارشگر هوشمند شده اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور آب شهرستان سبزوار با بیان این مطلب گفت: با هوشمند سازی  1464 حلقه چاه کشاورزی در این شهرستان افزون بر 20درصد حجم برداشت آب های زیر زمینی کاهش یافته است.

«محمد ثابتی مقدم» با اشاره به این که  هوشمند سازی چاه های کشاورزی راهی است برای غلبه بر کم آبی افزود: هدف طرح هوشمند سازی چاه ها اعمال مدیریت بهینه برداشت های بخش کشاورزی از منابع آب زیر زمینی است.

وی اظهار داشت: رشد روز افزون جمعیت از یک طرف و محدودیت منابع آبی از طرف دیگر طی سال های اخیر به دغدغه اصلی در تامین آب تبدیل شده است و استفاده از روش هایی که به پایداری منابع آب و کاهش استفاده بی رویه منجر شود دارای اهمیت بسزایی است.

وی با اشاره به این که بخش اعظم کشاورزی به منابع آب زیر زمینی وابسته است گفت: وابستگی به آب های زیر زمینی خیلی زیاد است و بخش کشاورزی 55درصد به آب های زیر زمینی وابسته است و از این رو حیات کشاورزی دردست آب های زیر زمینی است به همین منظور اجرای طرح هوشمند سازی چاه های کشاورزی در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی یکی از مهمترین راهکارهای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات