نشست بخشدار مرکزی شهرستان ایجرود و مدیر امورمنابع آب این شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، نشست مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود با اهالی روستای ایچ این شهرستان با محوریت هماهنگی در خصوص آمار برداری و همکاری در جهت حفاظت از منابع آبی و اجرای طرح احیائ و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی برگزار گردید.

مهندس منوچهر محمدی مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود، در این نشست با اشاره به اهمیت گرد آوری آمار صحیح از منابع آبی بر همکاری اهالی با آمار برداران تاکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی شهرستان، خاطر نشان کرد؛ اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی قدمی موثر در زمینه ی حفاظت از منابع آبی بوده که این طرح با قوت در شهرستان اجرا می گردد.

در ادامه این نشست، جعفری بخشدار مرکزی شهرستان ایجرود با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط امور منابع آب و همچنین همکاری اهالی روستای ایچ بر لزوم تداوم این همکاری دراجرای طرح آمار برداری تاکید نمود. درپایان این دیدار اهالی محترم با بیان مشکلات خود در زمینه ی کمبود آب خواستار رفع موانع موجود گردیده و آمادگی خود در همکاری با آمار برداران اعلام نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات