در کارگاه بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ بازسازی پوسته داخلی یک دستگاه بویلر فیدپمپ واحد 250 مگاواتی

در کارگاه بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ بازسازی پوسته داخلی یک دستگاه بویلر فیدپمپ واحد 250 مگاواتی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات