گزارش برگزاری دوره  سرویس و نگهداری پست های زمینی  ...

گزارش برگزاری دوره  سرویس و نگهداری پست های زمینی ...

دوره آموزشی سرویس و نگهداری پست های زمینی بروش خط گرم به مدت 100 ساعت در 15 مهر ماه با شرکت 16نفر از کارشناسان شرکت برق منطقه ای آذربایجان  و با همکاری اساتید صنعت برق و گروه برق مجتمع آذربایجان، در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان با موفقیت برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات