گزارش برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی در انبارها

گزارش برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی در انبارها

دوره آموزشی اصول ایمنی در انبارها  با تدریس آقای مهندس غلامی برای کاشناسان و تکنسین های نیروگاه تبریز توسط گروه نیروگاه برگزار گردید.


لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات