گزارش برگزاری دوره آموزشی علم مواد و عملیات حرارتی

گزارش برگزاری دوره آموزشی علم مواد و عملیات حرارتی

دوره آموزشی علم مواد و عملیات حرارتی در دو گروه با تدریس آقای دکتر رضایت در مهرماه برای کارشناسان و تکنسین های نیروگاه تبریز توسط گروه نیروگاه برگزار گردید
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات