سقف احتمالی بودجه شهرداری در سال ۹۸

نکته مهم این است که کمترین تخصیص بودجه در این مدت به پروژه‌های حیاتی و عمرانی درحال اجرای شهر صورت گرفته و عمده منابع کسب شده صرف پرداخت گفته می‌شود افزایش قابل توجه هزینه‌های شهرداری از بابت پرداخت حقوق و دستمزد، شهرداری را ناگزیر به افزایش سقف بودجه برای سال آینده کرده است، چراکه در غیر این صورت میزان تخصیص بودجه به پروژه‌های حیاتی شهر در سال آینده از محدوده بسیار اندک کنونی نیز پایین‌تر خواهد بود. طبیعی است افزایش هزینه تامین مصالح ساختمانی و پرداخت دستمزد مجریان در نهایت سبب می‌شود رقم برآورد اولیه قرارداد با ضرایب تعدیل مشخصی، تغییر کند و افزایش یابد و این موضوع به مصلحت شهر نیست. فراهانی با بیان اینکه ثابت نگه‌داشتن سقف بودجه با وجود مشکلات متعدد، اشکالاتی را ایجاد می‌کرد، گفت: سقف بودجه ثابت بود؛ اما هزینه‌ها افزایش داشت به‌عنوان مثال شهرداری سال گذشته ۷۵۰۰ میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد پرسنل ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات