تجلیل از معاون سابق برنامه‌ریزی و تحقیقات برق منطقه‌ای یزد

تجلیل از معاون سابق برنامه‌ریزی و تحقیقات برق منطقه‌ای یزد

در مراسمی از سوی همکاران معاونت‌های طرح و توسعه و برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد از زحمات محمدمهدی جاودانی معاون سابق برنامه‌ریزی و تحقیقات که به‌افتخار بازنشستگی نائل گردیده است تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار شد؛ برخی از حاضران به بیان خاطرات خود در مدت همکاری با وی پرداختند.

یادآور می‌شود، محمدمهدی جاودانی، در سمت‌های معاونت‌های طرح و توسعه و برنامه‌ریزی و تحقیقات در شرکت برق منطقه‌ای یزد خدمت کرده است.

در مراسمی از سوی همکاران معاونت‌های طرح و توسعه و برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد از زحمات محمدمهدی جاودانی معاون سابق برنامه‌ریزی و تحقیقات که به‌افتخار بازنشستگی نائل گردیده است تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار شد؛ برخی از حاضران به بیان خاطرات خود در مدت همکاری با وی پرداختند.

یادآور می‌شود، محمدمهدی جاودانی، در سمت‌های معاونت‌های طرح و توسعه و برنامه‌ریزی و تحقیقات در شرکت برق منطقه‌ای یزد خدمت کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات