همایش آشنایی با علل وقوع تخلفات حرفه ای برگزار شد

همایش آشنایی با علل وقوع تخلفات حرفه ای برگزار شد

در همایشی که به ابتکار واحد آموزش سازمان برگزار شد، اعضای سازمان با ویژگی های مسوولیت ها و حقوق مهندسان آشنا شدند.


در این همایش دکتر محمد خرد رنجبر رییس شعبه یک شورای انتظامی هم عرض سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نایب رییس شورای انتظامی استان البرز، با تشریح مفاهیم حقوق، جرم و مجازات در حوزه مسوولیت مهندسان به تشریح علل اصلی وقوع تخلفات حرفه ای مهندسان پرداخت.


در ادامه دکتر خرد رنجبر به سوالات حقوقی اعضای شرکت کننده پاسخ گفتند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات